Arbejdstilsynets interne instruks 3/2010

   
 
Vægt (kg):
 
Rækkeafstand:
 
Løftefrekvens:
(antal løft pr. minut eller pr. time pr. medarbejder)
   
Løftets varighed:
(den tid, en ansat er beskæftiget med en eller flere arbejdsfunktioner, der indeholder løft)
 

Tilbage til løfteværktøjer